Pregled skladov

PSP PIKA

Mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose, kot jim prinašajo vezane vloge na banki.

Preberi več

PSP ŽIVA

Delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Preberi več

PSP MODRA LINIJA

Delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je namenjena vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Preberi več

PSP OPTIMA

Mešani sklad, sklad skladov je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Preberi več