Upravljavci naložb in analitiki

Nataša Klarić, vodja službe za upravljanje naložb

Izobrazba:
univerzitetna diplomirana ekonomistka,
Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje s tveganji

Izobrazba:
diplomiran ekonomist,
Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor