Osebna izkaznica

Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.

Dejavnost upravljanja investicijskih skladov družba opravlja od leta 1994 dalje, njeno poslovanje in delovanje je bilo po odločbi ATVP št. 80/14/AG-04-(170) z dne 4.3.2004 v celoti usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1).

Osnovne informacije:

Firma: Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper
Pristaniška 12, 6000 Koper
Telefon: (05) 663 31 50
Faks: (05) 663 31 31
E-pošta: primorski-skladi@primorski-skladi.si
Dejavnost: Izključna dejavnost družbe je upravljanje z investicijskimi skladi. Družba trenutno upravlja štiri podsklade Krovnega sklada PSP (PSP PIKA, PSP ŽIVA, PSP MODRA LINIJA in PSP OPTIMA).
Ustanovitev: 10.11.1993
Matična številka: 5822629
ID številka: SI53819357
Transakcijski račun: SI56 1010 0003 5372 209, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo, d.d.
Nadzorni svet: Predsednik: Žarko Ždralič, člana: Leon Klemše in Marinela Jankovič.
Revizijska hiša: REALINEA d.o.o. Grosuplje